Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-101995-200112
Predmet:PN-T-053/11-VLB; GRAĐEVINSKO ODRŽAVNJE I GRAĐEVINSKI POPRAVCI (Regija STP Sjeverna Hrvatska) PN-T-053/11-VLB
 
29.12.2011Odluka o početku postupka nabave
23.1.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.2.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.2.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.2.2012Odluka o odabiru / poništenju
14.6.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja