Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0091894
Predmet:ISPITIVANJE STROJEVA I UREĐAJA S POVEĆANIM OPASNOSTIMA PREMA ZAKONSKOJ OSNOVI PN-K-844/12-LR
 
18.12.2012Odluka o početku postupka nabave
18.12.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
8.1.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
29.1.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
29.1.2013Odluka o odabiru / poništenju
8.3.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja