Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0051933
Predmet:STROJARSKO ODRŽAVANJE NA PLINOVODU DN 500 KOZARAC - SISAK PN-T-386/13-ŽF
 
5.6.2013Odluka o početku postupka nabave
7.6.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
27.6.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
8.7.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.7.2013Odluka o odabiru / poništenju
29.8.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja