Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0012123
Predmet:PN-UREDMAT/13/TP, UREDSKI MATERIJAL PN-UREDMAT/13/TP
 
5.2.2013Odluka o početku postupka nabave
12.2.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
18.3.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.3.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.3.2013Odluka o odabiru / poništenju
2.5.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja