Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0014950
Predmet:ODRŽAVANJE RADIJSKOG KOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA TVRTKE PLINACRO PN-STU-260-20-LR
 
9.4.2020Odluka o početku postupka nabave
17.4.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
15.5.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
22.5.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.5.2020Odluka o odabiru / poništenju
17.6.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja