Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0061638
Predmet:ODRŽAVANJE HARDWARE / SOFTWARE-a I KOMPLETIRANJE OPREME KATODNE ZAŠTITE PN-T-612/12-ŽF
 
22.8.2012Odluka o početku postupka nabave
19.9.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.10.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
24.10.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
25.10.2012Odluka o odabiru / poništenju
29.11.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja