Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-137030-230911
Predmet:MANOMETRI ZA POTREBE SEKTORA TRANSPORTA PLINA PN-T-657/11-LR
 
2.9.2011Odluka o početku postupka nabave
26.9.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
18.10.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
2.11.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
3.11.2011Odluka o odabiru / poništenju
16.12.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja