Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0009986
Predmet:GODIŠNJI PREGLED, BAŽDARENJE, SERVISIRANJE I ZAMJENA LBC UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-159/14-MM
 
19.2.2014Odluka o početku postupka nabave
28.2.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.4.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
15.4.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
15.4.2014Odluka o odabiru / poništenju
21.5.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja