Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:ODRŽAVANJE SUSTAVA DALJINSKOG OČITAVANJA, PARAMETRIRANJA I NADZORA OBRAČUNSKIH MJERILA, TE OBRADE PRIKUPLJENIH PODATAKA PN-T-526/17-MB
 
14.9.2017Odluka o početku postupka nabave
21.9.2017 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
21.9.2017 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
3.10.2017 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
5.10.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.11.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.12.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
6.12.2017Odluka o odabiru / poništenju
10.1.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja