Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2023/S 0F5-0053429
Predmet:USLUGA PREPUMPAVANJA PLINA KOMPRESOROM PN-T-700/23-ŽF
 
15.12.2023Odluka o početku postupka nabave
20.12.2023 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
15.1.2024Zapisnik o otvaranju ponuda:
26.1.2024Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
29.1.2024Odluka o odabiru / poništenju
12.2.2024 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja