Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0023298
Predmet:NADZOR STROJARSKO MONTAŽNIH RADOVA I RADOVA ZAVARIVANJA ZA SEKTOR TRANSPORTA PLINA PN-T-385/15-VLB
 
12.6.2015Odluka o početku postupka nabave
18.6.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.7.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
31.7.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
31.7.2015Odluka o odabiru / poništenju
8.9.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja