Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2021/S 0F5-0014385
Predmet:SNIMANJE STANJA STJENKI PLINOVODA - IN LINE INSPEKCIJA PN-T-196/21-AS
 
29.3.2021Odluka o početku postupka nabave
15.4.2021 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.5.2021Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.6.2021Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
10.6.2021Odluka o odabiru / poništenju
12.7.2021 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja