Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-129649-290710
Predmet:VISOKOTLAČNE HIDRAULIČNE MAZALICE ZA PODMAZIVANJE SLAVINA PN-T-396/10-LR
 
22.7.2010Odluka o početku postupka nabave
2.8.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
17.8.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.9.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
10.9.2010Odluka o odabiru / poništenju
13.10.2010 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja