Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S F22-0033669
Predmet:PN-P-540/20/TP, PRAVNIH SAVJETA, PN-P-540/20/TP
 
18.9.2020Odluka o početku postupka nabave
22.9.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.10.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
30.10.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
23.10.2020Odluka o odabiru / poništenju
17.12.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja