Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-125001-150611
Predmet:GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE I GRAĐEVINSKI POPRAVCI U REGIJI SJEVERNA HRVATSKA PN-T-259/11-MM
 
9.5.2011Odluka o početku postupka nabave
16.6.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
6.7.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.7.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.7.2011Odluka o odabiru / poništenju
5.9.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja