Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0018775
Predmet:ZAMJENA ELEMENATA LBC UREĐAJA I NADOGRADNJA LBC UREĐAJA PN-T-213/19-DT
 
8.4.2019Odluka o početku postupka nabave
8.5.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
30.5.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.6.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
10.6.2019Odluka o odabiru / poništenju
2.7.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja