Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0054210
Predmet:USLUGA TEHNIČKE PRILAGODBE I NADOGRADNJE SUSTAVA BLOKADNIH UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-369/13-MB
 
13.6.2013Odluka o početku postupka nabave
17.6.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.7.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
24.7.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
26.7.2013Odluka o odabiru / poništenju
3.9.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja