Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0013869
Predmet:NADZOR STROJARSKO-MONTAŽNIH I RADOVA ZAVARIVANJA ZA SEKTOR TRANSPORTA PLINA PN-T-408/16-MV
 
17.6.2016Odluka o početku postupka nabave
23.6.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
15.7.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.7.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.7.2016Odluka o odabiru / poništenju
22.8.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja