Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0004717
Predmet:OBNOVA LICENCI ORACLE 2016 PN-UP-058/16-MV
 
25.2.2016Odluka o početku postupka nabave
4.3.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.4.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
12.4.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
12.4.2016Odluka o odabiru / poništenju
12.5.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja