Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0023757
Predmet:DOSTAVA IZMJERENIH I PROGNOZIRANIH METEOROLOŠKIH PODATAKA PN-STU-342/19-AB
 
23.5.2019Odluka o početku postupka nabave
13.6.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.7.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
11.7.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
12.8.2019Odluka o odabiru / poništenju
1.8.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja