Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2017/S 0F5-0005140
Predmet:Usluge održavanja elektroinstalacija poslovnih objekata za PO Ivanić-Grad, PO Dugopolje, Stankovci i Ogulin, PO Kutina i Đurđevac i PO Čakovec PN-T-197,199,204,205-17-LR
 
8.3.2017Odluka o početku postupka nabave
22.3.2017 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.4.2017Zapisnik o otvaranju ponuda:
25.4.2017Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.4.2017Odluka o odabiru / poništenju
25.5.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja