Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0035452
Predmet:USLUGA GRAĐEVINSKE I STROJARSKO-MONTAŽNE PRIPREME NA POPRAVKU PLINOVODA KOMPOZITNIM OBUJMICAMA PN-T-282/12-LR
 
Odluka o početku postupka nabave
29.6.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.7.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.8.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
16.8.2012Odluka o odabiru / poništenju
3.10.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja