Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0007993
Predmet:INTERVENCIJE NA LBC UREĐAJIMA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-207/16-MV
 
8.4.2016Odluka o početku postupka nabave
15.4.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.5.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
11.5.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.5.2016Odluka o odabiru / poništenju
8.6.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja