Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-114282-070411
Predmet:SPUŽVASTI I "BiDi" ČISTAČI PLINOVODA SA ZAMJENSKIM DISKOVIMA PN-T-236/11-LR
 
25.3.2011Odluka o početku postupka nabave
8.4.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
26.4.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
24.5.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
1.6.2011Odluka o odabiru / poništenju
1.6.2011Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja