Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2022/S 0F5-0025643
Predmet:KRCENJE RALINJA I KOSNJA TRAVE NA TRASAMA RTP ZAPADNA HRVATSKA PN-T-444/22-MB
 
23.6.2022Odluka o početku postupka nabave
1.7.2022 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
21.7.2022Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.7.2022Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.7.2022Odluka o odabiru / poništenju
Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja