Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:PN-UP-343/13-MM
Predmet:ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CENTRIX PN-UP-343/13-MM
 
3.6.2013Odluka o početku postupka nabave
10.7.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
21.6.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
9.7.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
10.7.2013Odluka o odabiru / poništenju
22.8.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja