Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2018/S 0F5-0023434
Predmet:PRESELJENJE NADZORNO OPERATIVNOG CENTRA IZ PO KUTINA U PO ZAGREB, NADOGRADNJA MULTIMEDIJALNE DVORANE I DVORANA ZA SASTANKE PN-Z-506/18-MB
 
7.8.2018Odluka o početku postupka nabave
29.8.2018 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.9.2018Zapisnik o otvaranju ponuda:
5.10.2018Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.10.2018Odluka o odabiru / poništenju
30.10.2018 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja