Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0009543
Predmet:IZRADA STUDIJE "ANALIZA TEHNIČKIH I REGULATORNIH ASPEKATA GUBITKA PLINA U TRANSPORTNOM SUSTAVU" PN-T-272/16-MB
 
21.4.2016Odluka o početku postupka nabave
4.5.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
25.5.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
31.5.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
6.6.2016Odluka o odabiru / poništenju
24.6.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja