Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0039738
Predmet:SERVIS REGULATORA S ORIGINALNIM REZERVNIM DIJELOVIMA I ZAMJENA REGULATORA PN-T-730/15-MV
 
22.12.2015Odluka o početku postupka nabave
30.12.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.1.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
22.1.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.1.2016Odluka o odabiru / poništenju
17.2.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja