Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0018130
Predmet:PN-UP-130/15/TP, TONERI PN-UP-130/15/TP
 
20.4.2015Odluka o početku postupka nabave
28.4.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.7.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.7.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.7.2015Odluka o odabiru / poništenju
27.8.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja