Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0069168
Predmet:PN-SRI-514/13/TP, PRIJEVOZ I SLAGANJE CIJEVI DN 500 SA DEPONIJA RAŽINE NA DEPONIJ LUČKO PN-SRI-514/13/TP
 
30.7.2013Odluka o početku postupka nabave
7.8.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.8.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
11.9.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
12.9.2013Odluka o odabiru / poništenju
14.10.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja