Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-113339-310311
Predmet:USLUGA GRAĐEVINSKE I STROJARSKO-MONTAŽNE PRIPREME NA POPRAVKU PLINOVODA KOMPOZITNIM OBUJMICAMA PN-T-234/11-LR
 
28.3.2011Odluka o početku postupka nabave
1.4.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
22.4.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
16.5.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.5.2011Odluka o odabiru / poništenju
7.7.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja