Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-131618-040811
Predmet:ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U POKRETNOJ MREŽI PN-STU-562/11-MB
 
25.7.2011Odluka o početku postupka nabave
8.8.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.9.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.9.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.9.2011Odluka o odabiru / poništenju
2.2.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja