Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN: 2015/S 005-0018531
Predmet:Materijal za antikorozivnu zaštitu cjevovoda (traka i primer) PN-T-258/15/TP
 
15.4.2015Odluka o početku postupka nabave
30.4.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
26.5.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
9.6.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
15.6.2015Odluka o odabiru / poništenju
23.7.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja