Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0026936
Predmet:DOBAVA I UGRADNJA OPREME ZA KOMUNIKACIJU IEC 60870-5-104 PROTOKOLOM PUTEM OKS-a PN-T-293/15-ŽF
 
27.7.2015Odluka o početku postupka nabave
29.7.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.8.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
1.9.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.9.2015Odluka o odabiru / poništenju
29.9.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja