Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 015-0020917
Predmet:OBNOVA LICENČNIH PRAVA ZA ORACLE LICENCE PN-R-20/12-MB
 
24.4.2012Odluka o početku postupka nabave
17.5.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.5.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
16.5.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.5.2012Odluka o odabiru / poništenju
25.5.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja