Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN: N-21-M-120449-180511
Predmet:RASHLADNIK VODE I KLIMA ORMAR PN-P-312/11-MM
 
29.4.2011Odluka o početku postupka nabave
19.5.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
6.6.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
8.7.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
8.7.2011Odluka o odabiru / poništenju
5.9.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja