Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:201/S 005-0014792
Predmet:IZRADA REVIDIRANOG INVESTICIJSKOG ZAHTJEVA ZA INTERKONEKCIJSKI PLINOVOD HRVATSKA-SLOVENIJA ( LUČKO-ZABOK- ROGATEC) PN-I-397/16-MB
 
28.6.2016Odluka o početku postupka nabave
5.7.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
1.8.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
3.8.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
3.8.2016Odluka o odabiru / poništenju
19.9.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja