Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-130210-250711
Predmet:REVIZIJA TEMELJNIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA POSLOVNU GODINU 2011. ZA PLINACRO I PSP OKLOLI PN-PF-583/11-MB
 
15.7.2011Odluka o početku postupka nabave
27.7.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
9.8.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
22.8.2011Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
30.8.2011Odluka o odabiru / poništenju
19.10.2011 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja