Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S 0F5-0042302
Predmet:GENERALNI POPRAVAK I ODRŽAVANJE KOTLOVNICA s ugradnjom kondenzacijskih kotlova i modulirajućih plamenika na objektima za isporuku plina što uključuje i rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom po sistemu „ključ u ruke“ PN-T-564/19-AS
 
3.10.2019Odluka o početku postupka nabave
14.10.2019 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Dokumentacija)
14.10.2019 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Tehnička specifikacija)
23.10.2019 Savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima (Izvješće)
25.10.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.11.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
2.12.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
3.12.2019Odluka o odabiru / poništenju
31.12.2019 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja