Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2019/S F15-0047127
Predmet:GIS ODRŽAVANJE I TEHNIČKA PODRŠKA SUSTAVA ZA 2020. GODINU PN-Z-657/19-LR
 
12.11.2019Odluka o početku postupka nabave
29.11.2019 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
28.11.2019Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.11.2019Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.11.2019Odluka o odabiru / poništenju
21.1.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja