Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0004987
Predmet:GEODETSKE USLUGE NA OBJEKTIMA SEKTORA TRANSPORTA PLINA PN-T-133/16-AS
 
29.2.2016Odluka o početku postupka nabave
8.3.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.4.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.4.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
19.4.2016Odluka o odabiru / poništenju
10.6.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja