Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0011069
Predmet:IZGRADNJA DIGITALIZIRANE UHF RADIJSKE MREŽE I PRILAGODBU POSTOJEĆIH SUSTAVA ZA PRIJENOS PODATAKA PN-I-194/15-MV
 
11.3.2015Odluka o početku postupka nabave
17.3.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
11.5.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.5.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.5.2015Odluka o odabiru / poništenju
11.6.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja