Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005-0025922
Predmet:REVIZIJA TEMELJNIH FINANCIJSKIH I KONSOLIDIRANIH IZVJEŠĆA ZA 2014. GODINU PN-PF-367/14-MM
 
20.5.2014Odluka o početku postupka nabave
23.5.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.6.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
17.6.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
17.6.2014Odluka o odabiru / poništenju
25.9.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja