Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0021114
Predmet:INERTIZACIJA PLINOVODA TRANSPORTNOG PLINSKOG SUSTAVA PLINACRO-a PN-I-443/16-LR
 
14.9.2016Odluka o početku postupka nabave
23.9.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.10.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.10.2016Odluka o odabiru / poništenju
14.10.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja