Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2014/S 005 0010550
Predmet:Nabava kompozitnih obujmica PN-T-176/14-GB
 
28.2.2014Odluka o početku postupka nabave
3.3.2014 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
21.3.2014Zapisnik o otvaranju ponuda:
4.4.2014Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.4.2014Odluka o odabiru / poništenju
16.5.2014 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja