Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2020/S 0F5-0022732
Predmet:PN-T-347/20/TP, ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE, SKLOPOVSKE I PROGRAMSKE OPREME I APLIKACIJSKOG RJEŠENJA SUKAP SUSTAVA PN-T-347/20/TP
 
Odluka o početku postupka nabave
19.6.2020 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
23.7.2020Zapisnik o otvaranju ponuda:
3.8.2020Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
3.8.2020Odluka o odabiru / poništenju
10.9.2020 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja