Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2015/S 005-0031827
Predmet:ODRŽAVANJE SUSTAVA DALJINSKOG OČITAVANJA, PARAMETRIRANJA I NADZORA OBRAČUNSKIH MJERILA TE OBRADE PRIKUPLJENIH PODATAKA PN-T-513/15-MV
 
14.9.2015Odluka o početku postupka nabave
30.9.2015 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.11.2015Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.11.2015Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.11.2015Odluka o odabiru / poništenju
24.12.2015 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja