Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0060466
Predmet:PN-T-610/12-VLB; SERVIS REGULATORA S ORIGINALNIM REZERVNIM DIJELOVIMA NA MRČ Kutina, PČ Ludina, MRČ Ivanja Reka i PČ Slobodnica PN-T-610/12-VLB
 
21.8.2012Odluka o početku postupka nabave
14.9.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.10.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.10.2012Odluka o odabiru / poništenju
16.10.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja