Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0023809
Predmet:USLUGA KORIŠTENJA INTERNETSKE PLATFORME ZA REZERVACIJU KAPACITETA NA INTERKONEKCIJI PLINSKOG TRANSPORTNOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - ROGATEC PN-PK-597/16-ŽF
 
17.10.2016Odluka o početku postupka nabave
27.10.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
16.11.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
24.11.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
24.11.2016Odluka o odabiru / poništenju
13.1.2017 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja